2011. október 30., vasárnap

Kusshadj polgár

Azt gondolhatjuk, mindegy a koncepció, mindegy a frázis, hisz itt és most az én osztályom, az én szekrényem, az én igényem, vagy igénytelenségem. S ha van idő és szellem, van mit közvetíteni. De mi a legfontosabb, mit ezzel átadunk? A mindegy a törvény, mindegy, mit kér vagy ír elő a norma, én majd megteszem, ha akarom, vagy nem teszem, mert szabály csak oly rossz, mit kicselezni érdem. Ha hallgatok, erősítem azt – ne szólj, hisz minek tennéd. S nevelek arra, kusshadj állampolgár, keresd a kiskaput, s éld túl, halkan, ügyeskedve. Pénz, mit nem adnak, terel elfele, mindig csak el a lényegtől, attól, hogy felkészülten taníthasd azt, mi fontos, mi akar kérdezni, s választ választani, gondolkodni gyereket, s felnövekvő polgárt. Ha nincs iskolapolgár, nem lesz állampolgár sem.
S ha mi, kik állunk osztályok előtt, mutatjuk példát – mi szól elhajlásról, lemerülésről, csukott ajtók mögött bátran kimondott igazságról, ezt és leginkább ezt a meghajlást okítjuk.
VANNAK, AKIK NEM HAJOLNAK MEG : 77 ISKOLA ÉS TÖBB EZER ÁLLAMPOLGÁR, KI CSATLAKOZOTT AZ ELŐZŐ BEJEGYZÉSBEN MEGJELENÍTETT TILTAKOZÁSHOZ!

2011. október 23., vasárnap

Figyelem!

TILTAKOZUNK A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNYTERVEZET VISSZÁSSÁGAI ELLEN

HAMISAN
állítja a törvénytervezet, hogy növeli az intézmények és a pedagógusok szakmai önállóságát,
→ hiszen központilag előírt értékeken és (tananyag)tartalmakon alapuló közoktatást vezet be,
→ hiszen a jelenlegi értéksokszínűséget félrevezetően értéksemlegességnek nevezi, ennek felszámolására törekszik, ugyanakkor egyetlen értéket sem nevez meg,
→ hiszen a NAT-ban megjelölt fejlesztési kompetenciákhoz kötelezően megtanítandó tartalmakat rendel,
→ hiszen a helyi tanterv a központi kerettantervtől (az eddigi 30% helyett) legfeljebb
10 %-ban térhet el, és ezzel számos iskolában lehetetlenné válik az eddigi pedagógiai kínálat továbbvitele,
→ hiszen még az engedélyezett tankönyvek számát is minimalizálja,
→ hiszen az erős központosítás bürokratikussá teszi az iskola belső szervezetét, és az igazgató munkáját szinte kizárólag a végrehajtásra korlátozza,
→ és mindezt egyáltalán nem kompenzálják a tantestülethez kerülő döntési jogosítványok.

HAMISAN
állítja a törvénytervezet, hogy az iskolarendszer eredményessége javulni fog, és húzóerővé válik a tudás,
→ hiszen leszállítja a tankötelezettség korhatárát,
→ hiszen az érettségit nyújtó középfokú iskolákban való továbbtanulást keretszámokkal korlátozza,
→ hiszen az iskolák működését és a pedagógusok munkáját meghatározó döntések meghozatalának jogát elveszi a helyi körülményeket ismerő közösségektől,
→ hiszen a centralizációval rendkívül megnehezíti, szinte lehetetlenné teszi az alkotó szellemű helyi pedagógiai műhelyek működését ( uniformizált helyi tantervek ),
→ hiszen a központosított minősítő eljárás a fenntartói akarat és értékrend érvényesítésének (büntető) eszközévé válhat,
→ hiszen a drasztikus óraszám-növekedésnek a tömeges elbocsátás mellett egyenes következménye a természetes önvédelemből történő teljesítmény-visszatartás, a minőségromlás, az egészségi és mentális állapot romlása, a törvényszerűen kialakuló közöny a tanulók és a tanítás iránt.
AZ IGAZSÁG
tehát az, hogy ez a törvénytervezet nem elégséges szakmai és érdekvédelmi egyeztetés eredménye. A pedagógusokat nem alkotó embernek, hanem végrehajtó közszolgának tekinti. Közszolgálatot akarunk végezni, de nem szolgaként, hanem autonóm értelmiségiként!

KÖVETELJÜK, HOGY ALAKULJON NEMZETI OKTATÁSI KEREKASZTAL, AMELY ALAPOSAN ÁTTEKINTI A NEMZET ELŐTT ÁLLÓ NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI FELADATOKAT, AZOKBAN MEGEGYEZIK, ÍGY KONSZENZUSOS DÖNTÉSEKKEL ELINDULHATUNK A HOSSZÚ TÁVÚ OKTATÁSI REFORM ÚTJÁN!

Célunk, hogy ennek a törvénytervezetnek a november 4-re tervezett elfogadását halasszák el.

Kérjük, amennyiben egyetért, aláírásával jelezze!

Email: gimnazium@illyes-bors.sulinet.hu