2013. július 26., péntek

Pedagógus bérlufi, de kötelező 32 óra

A királyi tévéből alighanem kimaradt: Szerdán elfogadta a kormány a pedagógus életpályamodellhez kapcsolódó minősítési követelményeket meghatározó rendeletet - jelentette be Tusványoson az Emberi Erőforrások Minisztériumának munkatársa. Az elfogadott rendelet szövegét még nem találtam, de érdemes elolvasni a Gallóné - Orbán levélváltást. Ami a levélből kiderül - a rendelet szövegét nem változtatták meg.
Vagyis:
A kötött munkaidő szabályozásáról 18.§(3)
A pedagógus a kötött munkaidőben köteles a nevelési-oktatási intézményben,...tartózkodni, kivéve, ha kizárólag az intézményen kívül ellátható feladatot lát el...A kollektív szerződés ( kivel is kell megkötni, újratárgyalni.. A KIK-kel?) ennek hiányában a munkáltató határozza meg ...ez sem az intézményvezető, hanem a KIK) hogy melyek azok a feladatok, amelyet a pedagógusnak...az intézményen kívül lehet teljesítenie.
A besorolásról  - avagy a szakvizsga lenullázásáról annyit:
37§ (2) A ped.szakvizsgával és 14 év szakmai gyakorlattal bíró pedagógus kérheti ideiglenesen a pedagógus II –be való besorolását – no nem szept.1től, hiszen a porfóliót 2013.november 30-ig kell majd feltölteni egy még nem létező felületre. Aztán majd elbírálják.
A túlórákról, pótlékokról röviden annyit: NEM és kész. Részletek a link alatt.

Lehet tűnődni, hogy mennyit ér a kormányzat ígérete, milyen alkukba érdemes belemenni...

2013. július 20., szombat

Pótlékok helyett - Mennyire fontos az irhánk?

Először úgy gondoltam, hogy a pótlékokról szólok. arról a világosan kitapintható értékrendről, ami az un. bérpótlékokat jellemzi. A táblázatot Petróczi Gábor készítette és publikálta - itt elérhető.
Persze az összegek még a tavaszi ígéretek szerint számlálódtak, azóta tudjuk, csak a 60-50 % lesz. De az iskola, hol első a rend,s dokumentáció, ahol nem kell a gondolkodó csoportgazda, hol gyanús elem, ki több szakot is képes tanítani, s persze nem fontos sem a speciális igény sem a nemzetiség... az biztosan nem okoz majd mindenféle innovációval problémát a KIK egyenségre trenírozott rendszerében.
De az előző két bejegyzés kiugró olvasottsága újra felhorgasztotta bennem a dühöt. Ez fáj? ez már tényleg fáj? Miért nem fájt
2010 decemberében? Miért nem szóltatok 2011novemberében     Vagy 2012 karácsonyán?
S hányan hallgattátok meg Lázár Juli szavait 2013 június 2-án? Ide teszem újra, mert ez sokszorta fontosabb, mint a bértábla:

2013. július 19., péntek

A pedagógusok munkaidejének beosztása


„Új fogalom a pedagógusok munkaidő beosztása vonatkozásában a kötött munkaidő, amely a heti teljes munkaidő nyolcvan százaléka (32 óra). Ezt az időt az intézményvezető által meghatározott feladatokkal köteles tölteni a pedagógus. Ennek nem az egészében tanít, hanem az Nkt. által lehatárolt bizonyos részében, az előbbiekben említett ún. neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben. Bizonyos esetekben a kötött munkaidőnek (32 óra) a nevelés-oktatással lekötött munkaidőn (22-26 óra) kívül fennmaradó részében is elrendelhető külön díjazás nélkül tanítás a pedagógus számára, ún. eseti helyettesítés címén.”

Ugyanerről a PSZ által utoljára 2013.07.10 -n frissített  anyagban: 
(5.) A kötött munkaidő, azaz a teljes munkaidő nyolcvan százalékáig elrendelhető munkavégzés feladathoz kötött, nem munkahelyhez. A törvény rendelkezéseiből nem következik, hogy a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottaknak harminckét órát feltétlenül bent az intézményben kell eltöltenie. 
A megállapodás egyértelművé teszi, hogy a pedagógusnak akkor kell benntartózkodnia az intézményben, ha erre valamely feladat ellátása miatt szükség van. Harminckét óráig a munkáltató elrendelhet feladatot, azonban nem szükségszerű, hogy ennek végrehajtása, teljesítése az intézményben valósuljon meg. [intézmény vezetői hatáskör]

EDDIG tehát, volt rá esély, hogy a törvényszöveg pongyolaságát kihasználva, ne vezessék be a csekkolást.
ÍGY HÁT MEGSZÜLETETT A PONTOSÍTÁS: 

16. § (3) A pedagógus a kötött munkaidőben köteles a nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai szakszolgálati intézményben tartózkodni, kivéve, ha kizárólag az intézményen kívül ellátható feladat ellátásával bízzák meg.
Ja és hogy a főnök se unatkozzon, természetesen dokumentálnia kell, hogy talpasai mikor-hol tartózkodnak a 32 nevezett órában...
Forrás: http://atlatszooktatas.cink.hu/itt-a-pedagogus-eletpalya-rendelet-es-a-koznevelesi-tor-797588717

2013. július 18., csütörtök

Szemezgetések - inkább cseszegetések

Azt írja az újság - helyett a frissen kiadott törvénytervezet -azaz : ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról - a módosítás módosításának a módosítása...
Jól kezdődik...
honlapon való közzététel időpontja:
2013. július 10.
közigazgatási egyeztetésre megküldés:
2013. július 10.
közigazgatási egyeztetés lezárása:
2013. július 12.
közigazgatási államtitkári értekezlet:
2013. július 18.
kormányülés:
2013. július 24.
Ami nagyon érdekel a minősítési rendszer működtetése. Ha jól értelmezem minden két évnél régebben tanító pedagógust a Ped. I. alá sorolnak be. „(20) A nevelési-oktatási intézményben és a pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott, továbbá a 65. § (9) bekezdésében meghatározott alkalmazott, aki 2013. szeptember 1-jén már legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, első minősítéséig a Pedagógus I. fokozatba és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő szerinti kategóriába.."
Kibontja a besorolást 2017-ig, de most maradjunk az esedékes évnél:
„(20a) 2013. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. között az illetményalap a teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) havi összegének
a) 118,5 százaléka középfokú végzettség esetén,
b) 157,8 százaléka alapfokozat esetén, - AMIBE UGYE ..lásd fenn..
c) 172,9 százaléka mesterfokozat esetén.
Lássuk, hogy léphet feljebb a minősítésben a pedagógus:
3. §
(1) Ha a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógus az e fokozatba történt besorolását követően legalább hat év szakmai gyakorlatot szerzett, saját kezdeményezésére minősítési eljárásban vehet részt. Ha a pedagógus a Pedagógus I. fokozatba történő besorolástól számítva kilenc év szakmai gyakorlatot szerzett, a minősítési eljárást le kell folytatni. A minősítési eljárásban való kötelező részvételt a munkáltató írja elő a Pedagógus I. fokozatba lépést követően a kinevezés, munkaszerződés módosításában. 
Nohát, nohát.6 év után kezdeményezheti a munkavállaló....9 év után köteles azt lefolytatni a kijelölt bizottság. 6 évig sehogy se, aztán majd ha a tekintetesek beleegyeznek - ennyit a bérfejlesztésről...
Tételezzük, hogy sikerült, s még tovább lépnénk:
A Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus
a) a pedagógus-szakvizsga és
b) a Pedagógus II. fokozatba történt besorolását követően hat év szakmai gyakorlat
megszerzése után a Mesterpedagógus fokozatba lépéshez szükséges minősítési eljárásban vehet részt. 
Hopsz, álljunk meg szóra - mi van azokkal, akik hat évnél régebben koptatják a táblát és szakvizsgázott pedagógusok...hát ők most megszívják. mert bizony ebben a nagy egyenlőségben őket is a Ped.I-be sorolják be..
Ez is a kiszámítható jövőt vázolja:
"A miniszter minden év február 28-áig közzéteszi a következő évre vonatkozó minősítési keretszámot és a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit.
A minősítési keretszámot a pedagógusminősítő vizsgák és a minősítési eljárások lebonyolításához az adott évben rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek, valamint a központi költségvetési keret biztosította lehetőségek figyelembe vételével határozza meg a miniszter." 
Majd a miniszter megmondja, hogy hányan értek meg arra, hogy megpróbáljanak jobb pedagógussá válni...
Ez persze azt is jelenti, hogy a kellően elkötelezett, önmagát művelő, sok feladatot vállaló pedagógus, épp annyit vagy kevesebbet visz haza, mint eddig. Túlórák már nem lesznek - (bár a PSZ még tárgyal) a pótlékok többségét kiírták a rendszerből, megszűnik aaz F-G kategógria különbsége (is) - és persze nem lép érvénybe, csak a 60%. Nyilván másnak is feltűnt, így bekerült az átmeneti rendelkezések közé:
34. § (2) A pedagógus szakvizsgával, és tizennégy év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus kérheti ideiglenesen a Pedagógus II. fokozatba való besorolását 2014. január 1-jével. A besorolás további feltétele, hogy 2013. november 30-ig feltöltse portfólióját a miniszter által kijelölt az OH által kialakított és üzemeltetett informatikai támogató rendszerbe. A portfólió elemeit a 2. melléklet határozza meg. Amennyiben a portfólió tartalmazza a 2. mellékletben meghatározottakat, a Pedagógus II. fokozatba történő besorolása nem tagadható meg. Az eljárást az OH szervezi.

Valamint kérhetem, hogy földig hajolva csókot leheljek a méltóságos kacsókra....
folyt.köv.