2011. január 27., csütörtök

Ki látta? Jogszabálykereső...


5. melléklet a 2010. évi államháztartási…. törvényhez
Felhatalmazást kap az egyenlő bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért felelős
miniszter, hogy az a) és b) pontokban meghatározott támogatások esetében az
esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő
intézményekben dolgozó pedagógusok támogatásáról szóló 5/2010. (I. 29.) OKM rendelet 7-
18. §-ai alapján a 2010. évben támogatásban részesülő fenntartók részére a 2010/2011-es
nevelési év, tanév feladatainak ellátásához szükséges kiegészítő támogatások folyósításának
eljárási rendjét 2011. január 15-éig rendeletben állapítsa meg.
11. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások
a) Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása
Előirányzat: 3 750,0 millió forint/év
Igényelhetik a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási intézményekben a
gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló foglalkozásokhoz, ellátásokhoz a nevelésioktatási
intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban:
MKM rendelet) 39/D. §-ában, a 39/E. §-ában meghatározott követelmények és az oktatásért
felelős miniszter által kiadott program szerinti képesség-kibontakoztató, integrációs
felkészítéshez, óvodai fejlesztő programhoz.
b) Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi
támogatása
Előirányzat: 3 420,0 millió forint/év
Igényelhetik a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási intézményekben –
az engedélyezett intézményi létszámon belül – foglalkoztatott azon közalkalmazottak után,
akik a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási
intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint a
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelésében, iskolai nevelésében és
oktatásában vesznek részt.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése