2013. július 18., csütörtök

Szemezgetések - inkább cseszegetések

Azt írja az újság - helyett a frissen kiadott törvénytervezet -azaz : ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról - a módosítás módosításának a módosítása...
Jól kezdődik...
honlapon való közzététel időpontja:
2013. július 10.
közigazgatási egyeztetésre megküldés:
2013. július 10.
közigazgatási egyeztetés lezárása:
2013. július 12.
közigazgatási államtitkári értekezlet:
2013. július 18.
kormányülés:
2013. július 24.
Ami nagyon érdekel a minősítési rendszer működtetése. Ha jól értelmezem minden két évnél régebben tanító pedagógust a Ped. I. alá sorolnak be. „(20) A nevelési-oktatási intézményben és a pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott, továbbá a 65. § (9) bekezdésében meghatározott alkalmazott, aki 2013. szeptember 1-jén már legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, első minősítéséig a Pedagógus I. fokozatba és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő szerinti kategóriába.."
Kibontja a besorolást 2017-ig, de most maradjunk az esedékes évnél:
„(20a) 2013. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. között az illetményalap a teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) havi összegének
a) 118,5 százaléka középfokú végzettség esetén,
b) 157,8 százaléka alapfokozat esetén, - AMIBE UGYE ..lásd fenn..
c) 172,9 százaléka mesterfokozat esetén.
Lássuk, hogy léphet feljebb a minősítésben a pedagógus:
3. §
(1) Ha a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógus az e fokozatba történt besorolását követően legalább hat év szakmai gyakorlatot szerzett, saját kezdeményezésére minősítési eljárásban vehet részt. Ha a pedagógus a Pedagógus I. fokozatba történő besorolástól számítva kilenc év szakmai gyakorlatot szerzett, a minősítési eljárást le kell folytatni. A minősítési eljárásban való kötelező részvételt a munkáltató írja elő a Pedagógus I. fokozatba lépést követően a kinevezés, munkaszerződés módosításában. 
Nohát, nohát.6 év után kezdeményezheti a munkavállaló....9 év után köteles azt lefolytatni a kijelölt bizottság. 6 évig sehogy se, aztán majd ha a tekintetesek beleegyeznek - ennyit a bérfejlesztésről...
Tételezzük, hogy sikerült, s még tovább lépnénk:
A Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus
a) a pedagógus-szakvizsga és
b) a Pedagógus II. fokozatba történt besorolását követően hat év szakmai gyakorlat
megszerzése után a Mesterpedagógus fokozatba lépéshez szükséges minősítési eljárásban vehet részt. 
Hopsz, álljunk meg szóra - mi van azokkal, akik hat évnél régebben koptatják a táblát és szakvizsgázott pedagógusok...hát ők most megszívják. mert bizony ebben a nagy egyenlőségben őket is a Ped.I-be sorolják be..
Ez is a kiszámítható jövőt vázolja:
"A miniszter minden év február 28-áig közzéteszi a következő évre vonatkozó minősítési keretszámot és a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit.
A minősítési keretszámot a pedagógusminősítő vizsgák és a minősítési eljárások lebonyolításához az adott évben rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek, valamint a központi költségvetési keret biztosította lehetőségek figyelembe vételével határozza meg a miniszter." 
Majd a miniszter megmondja, hogy hányan értek meg arra, hogy megpróbáljanak jobb pedagógussá válni...
Ez persze azt is jelenti, hogy a kellően elkötelezett, önmagát művelő, sok feladatot vállaló pedagógus, épp annyit vagy kevesebbet visz haza, mint eddig. Túlórák már nem lesznek - (bár a PSZ még tárgyal) a pótlékok többségét kiírták a rendszerből, megszűnik aaz F-G kategógria különbsége (is) - és persze nem lép érvénybe, csak a 60%. Nyilván másnak is feltűnt, így bekerült az átmeneti rendelkezések közé:
34. § (2) A pedagógus szakvizsgával, és tizennégy év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus kérheti ideiglenesen a Pedagógus II. fokozatba való besorolását 2014. január 1-jével. A besorolás további feltétele, hogy 2013. november 30-ig feltöltse portfólióját a miniszter által kijelölt az OH által kialakított és üzemeltetett informatikai támogató rendszerbe. A portfólió elemeit a 2. melléklet határozza meg. Amennyiben a portfólió tartalmazza a 2. mellékletben meghatározottakat, a Pedagógus II. fokozatba történő besorolása nem tagadható meg. Az eljárást az OH szervezi.

Valamint kérhetem, hogy földig hajolva csókot leheljek a méltóságos kacsókra....
folyt.köv.1 megjegyzés:

  1. Kösz, Hajni, hogy így összeszedted. Így igaz: 25 éve a pályán, szakvizsgával, ja és egy olyan egyetemi végzettséggel (4 éves, nem 1 év MA), ami miatt nemrég visszasoroltak, mert egy tanítónak nem lehet egyetemi végzettsége, Pedagógus I-ben. Szerencsére nem volt túl sok túlórám, így úgy érezhetem, hogy még a hányattatásokkal együtt is magasabb lesz a bérem??? Ja a próbaminősítésen átesett, kiváló minősítéssel végzett, szakvizsgázott tanító barátnőm is csak a Pedagógus II-be került. Ha ugyanevvel újra megméretteti magát, akkor jön a Mesterfokozat??? Az a lényeg, hogy kétszer legyen minősítve? Klassz!!!

    VálaszTörlés